Real Estate
Portfolio
Kontakt
O Nas
change language / zmen jazyk
header

V minulosti prešlo portfólio nehnuteľností kvalitatívnou zmenou. Spoločnosť ho výrazne rozšírila o poľnohospodárske pôdy, fungujúce výrobné areály, ako i areály a objekty, ktorých pôvodná funkcia už stratila svoje opodstatnenie. V časti nehnuteľností realizuje United Industries a.s., vlastnú výrobnú činnosť, časť je prenajatá iným subjektom na skladovaciu, logistickú či výrobnú činnosť a niektoré nehnuteľnosti i veľké areály čakajú na perspektívne projekty, respektíve prebiehajú rokovania s investormi o ďalších možnostiach ich využitia. Stovky hektárov pozemkov, ktoré sú dnes poľnohospodársky využívané, sú perspektívne z hľadiska výstavby, resp. rozširovania intravilánov a zmeny funkcie ich využitia

Map Cursor

Trnava - bývalý cukrovar /administratíva/ /brownfield/ /skladové priestory/  /predaj/
Výmera: 21 Ha
Poloha: Centrum Trnavy
Pôvodná funkcia: Cukrovarnícka výroba
Ukončenie pôvodnej funkcie: 2004
Rozsah komercných plôch: 150 000 – 200 000 m2
Počet bytových jednotiek: cca 1 500
Celková podlažná plocha: 300 000 – 350 000 m2
sklady na prenájom: 6.325 m2
mesto: www.trnava.sk
profil mesta: http://www.trnava.sk/new/ upload/dokumenty/profil 071231.pdf


KONTAKT:
Rent: Ján Režný
Tel: 0905 443140
Url: www.unitedindustries.sk
Email: anna.schmidtova@unitedindustries.sk

Sell: Boris Cambel
Tel: 0903 272769
Url: www.unitedindustries.sk
Email: boris.cambel@unitedindustries.sk